Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo quyền mua SCI

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C

Mã chứng khoán

SCI

Ngày đăng ký cuối cùng

28/12/2020

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu 

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày : 08/01/2021 Tới ngày : 29/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 08/01/2021 Tới ngày : 04/02/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SCI phát hành thêm từ ngày 08/01/2021 Tới ngày 04/02/2021. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan