Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo nghỉ giao dịch nhân ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024

  • Căn cứ công văn số 2421/UBCK-PTTT ngày 17/04/2024 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2024;
  • Căn cứ thông báo số 803/TB-SGDHCM ngày 19/04/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc cập nhật lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024;
  • Căn cứ thông báo số 1977/TB-SGDHN ngày 19/04/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc nghỉ giao dịch dịp lễ Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024;
  • Căn cứ thông báo số 1759/TB-VSDC ngày 19/04/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc nghỉ thanh toán nhận dịp ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024;
  • Căn cứ Luật Lao động.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024 tới Quý khách hàng, đối tác như sau:

  1. Lịch nghỉ giao dịch:
Ngày nghỉ lễ Ngày nghỉ giao dịch Ngày giao dịch trở lại
Ngày Chiến thắng (30/4) và

ngày Quốc tế Lao động (01/05)

Từ Thứ Hai – ngày 29/04/2024

đến hết Thứ Tư – ngày 01/05/2024

Từ Thứ Năm

ngày 02/05/2024

  1. Ngày đi làm bù vào Thứ Bảy – ngày 04/05/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX không kết nối giao dịch theo thông báo của hai Sở và VSDC.

Cảm ơn Quý khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Trân trọng!

Leave a Reply

Bài viết liên quan