Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo khấu trừ thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng

Thông báo khấu trừ thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng

Kính gửi:  Quý Khách hàng,

Tuân thủ theo NĐ số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng thay cho Khách hàng, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng áp dụng: Là các NĐT cá nhân nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng bằng chứng khoán về tài khoản kể từ ngày 05/12/2020

2.  Thời điểm triển khai áp dụng: Khi NĐT cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại với chứng khoán được nhận từ nguồn cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng trước đó.

3.  Phương thức tính thuế và khấu trừ thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Trong đó:

–  Thu nhập tính thuế = Số lượng CP cùng loại bán/chuyển nhượng (trên số CP thực nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu/ nhận thưởng bằng cổ phiếu) * Giá tính thuế.

–  Số lượng CP bán/chuyển nhượng: ưu tiên tính số lượng CP từ cổ tức, cổ phiếu thưởng bằng CP trước.

–  Giá tính thuế:

+ Giá tính thuế = 10.000 VND/CP nếu giá bán/chuyển nhượng/CQSH =10.000VND/CP

+ Giá tính thuế = giá chuyển nhượng nếu giá bán/chuyển nhượng/CQSH <10.000VND/CP

Lưu ý

  • Ngoài thuế TNCN từ đầu tư vốn như trên, NĐT vẫn phải nộp thuế bán cổ phiếu 0.1% theo quy định hiện hành.Chi tiết Quý khách vui lòng tham khảo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Thông tư 111/2013/TT-BTC.
  • Khách hàng cần cung cấp thông tin loại cổ phiếu khi thực hiện gửi lưu ký chứng khoán/nhận chuyển khoản chứng khoán/nhận chuyển quyền sở hữu vào tài khoản tại VIX. VIX không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không cung cấp thông tin/cung cấp thông tin không chính xác dẫn đến VIX không thể thực hiện khấu trừ thuế TNCN đúng theo quy định pháp luật”.

Leave a Reply

Bài viết liên quan