Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo đấu giá bán cp của CTy CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Tổng Cty Khoáng sản TKV – CTCP sở hữu

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Khối Hợp Xuân,thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thăm dò, khảo sát, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản

Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.367.040 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.367.040 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/02/2020 đến 15h30 ngày 02/03/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 10/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2020 đến 16 giờ ngày 13/03/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 17/03/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan