Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây Dựng sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác …

Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 19.930 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 139.399.608 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 69.113.520  cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8:00 ngày 25/11/2020 đến 15h30 ngày 09/12/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/12/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 16/12/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/12/2020 đến 16 giờ ngày 22/12/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 23/12/2020

File đính kèm:

1._Quy_che_dau_gia.doc

3._QD_908_TTg_2020.pdf

4._QD1406_phe_duyet_phuong_an.pdf

5._CV_xac_nhan_von_gop_BXD.pdf

6._Dang_ky_kinh_doanh_Hancorp_2015.pdf

7._Dieu_le_Hancorp.pdf

8._BCTC_ban_nien_2020.zip

9._BCTC__kiem_toan_2019.zip

Leave a Reply

Bài viết liên quan