Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Tp Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin và ắc quy

Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 39.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.440.252 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.440.252 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/12/2022 đến 15h30 ngày 26/12/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/12/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 03/01/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 09/01/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 09/01/2023

File đính kèm:

Quy che dau gia.doc

Dieu le.pdf

Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf

TSB_21CN_BCTC_KT.pdf

TSB_22Q3_BCTC.pdf

QD-HCVN.pdf

Ban CBTT.pdf

Giay xac nhan co phan.PDF

Giay DKKD.PDF

tsb-thong-bao-so-huu-nuoc-ngoai-cua-cong-ty-0-450480.PDF

Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan