Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo của HOSE về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VIX

Thông báo của HOSE về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX công bố công văn số 1792/TB-SGDHCM ngày 26/10/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

215_2020_HOSE_Nhan_ho_so_dang_ky_niem_yet_co_phieu.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan