Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo chào bán cạnh tranh cp của CTy CP Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Địa chỉ: Đường số 11, khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại giấy; Trồng rừng, chăm sóc rừng …

Vốn điều lệ: 890.915.030.000 đồng

Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 7.216.576 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.216.576 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 07/04/2020 đến 15h30 ngày 22/04/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/04/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 08h30 ngày 29/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/04/2020 đến 16 giờ ngày 05/05/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/05/2020 đến ngày 08/05/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan