Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo chào bán cạnh tranh cp của Công ty CP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp chào bán: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Địa chỉ: Số 72 Phạn Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin ….

Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng

Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 29.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 144.533 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/03/2020 đến 15h30 ngày 25/03/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/03/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h30 ngày 01/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2020 đến ngày 07/04/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan