Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Tp Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin …

Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng

Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 32.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.440.252 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.440.252 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/03/2020 đến 15h30 ngày 06/04/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/04/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h30 ngày 13/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/04/2020 đến 16 giờ ngày 20/04/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 15/04/2020 đến ngày 17/04/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan