Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CP RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 208/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0293) 3878 922
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; Trích đo địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;…
3. Vốn điều lệ: 22.710.000.000 đồng, tương đương 2.271.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.021.950 cổ phần (chiếm 45% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 75.300 cổ phần (chiếm 3,32% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 1.173.750 cổ phần (chiếm 51,68% vốn điều lệ).
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.173.750 cổ phần, chiếm 51,68% vốn điều lệ.
5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo
quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    – Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
-Mệnhgiá:10.000đồng/cổphần                         – Tổng số lượng cổ phần đấu giá:1.173.750cổphần.
9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020 tại các Đại lý đấu giá.
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:
-Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-TP. Hồ Chí Minh:Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.HCM.
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 27/03/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020 tại các Đại lý đấu giá.
14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/04/2020 đến ngày 08/04/2020 tại các Đại lý đấu giá.
    Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (http://www.haugiang.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (http://www.bsi.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Leave a Reply

Bài viết liên quan