Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo bán đấu giá cp do Tổng CTy Phát điện 3 – CTCP sở hữu tại CTy CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Thông báo bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3)

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Điện thoại: 028 3636 7449          Fax: 028 3636 7450

4. Cổ phần chào bán:

– Tên doanh nghiệp có cổ phần được chào bán: Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

– Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại: 0256 3892792                                           Fax: 0256 3891975

– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng

– Vốn điều lệ theo GĐKKD: 2.062.412.460.000 đồng (Hai nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm mười hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)

– Mã chứng khoán: VSH

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 63.016.948 cổ phần

5. Mục đích chào bán:

– Căn cứ định hướng và chủ trương chuyển nhượng vốn của EVNGENCO 3 tại các doanh nghiệp mà EVNGENCO 3 không phải nắm giữ vốn, cụ thể:

  + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP;

  + Nghị quyết số 171/NQ-HĐTV ngày 12/04/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của các Tổng Công ty Phát điện tại các CTCP giai đoạn 2019 – 2020.

6. Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

7. Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9. Giá khởi điểm: 31.931 đồng/cổ phần

10.Giá bán cổ phần (giá mà nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần): Là giá đấu giá thành công của nhà đầu tư được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

11.Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP ban hành (viết tắt là “Quy chế bán đấu giá”)

12.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm đăng ký

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá đã được ban hành

Từ ngày 20/3/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/4/2020

Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 14/04/2020

Trước 15 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 tại các đại lý đấu giá

13.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 ngày 20/4/2020 tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

14.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/4/2020 đến ngày 29/4/2020

15.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/4/2020 đến ngày 27/4/2020

16.Thông tin liên quan đến đợt chào bán và bản cáo bạch được công bố tại:

– Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  + Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  + Website: http://www.hsx.vn

– Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP

  + Địa chỉ: Số 60 – 66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM

  + Website: http://www.genco3.com/

– Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt + Địa chỉ: Tầng 8, số 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

  + Website: http://www.bvsc.com.vn

– Các đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại: Chi tiết tại Phụ lục 07 Quy chế bán đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

– Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– TP. Hồ Chí Minh:Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.HCM.

17.Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh: Căn cứ quy định của Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và các quy định pháp luật về đầu tư và chứng khoán hiện hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh là 49%.

Leave a Reply

Bài viết liên quan