Tin từ VIX

Tin từ VIX

Sửa đổi quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIAO DỊCH, BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG GIÁ, ĐƠN VỊ GIAO DỊCH, LOẠI LỆNH ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Quý Khách hàng!
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin trân trọng thông báo: Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2020 của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc:
– Sửa đổi Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh
– Thời gian áp dụng: từ ngày 04/01/2021. 

Chi tiết theo file đính kèm:
268_2020_HOSE_SuadoiQuydinhthoigiangiaodichbiendogiaodonggia.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan