Tin từ VIX

Tin từ VIX

ĐHCĐ VIX thông qua phát hành quyền mua 1:1 giá 10.000đ/CP

ĐHCĐ VIX thông qua phát hành quyền mua 1:1 giá 10.000đ/CP

VIX - ĐHCĐ thông qua phát hành quyền mua 1:1 giá 10.000đ/CP

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX – sàn HSX) diễn ra ngày 25/06/2021 tại Hà Nội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế là 680 tỷ đồng, tăng 65,9% và lợi nhuận sau thuế là 544 tỷ đồng tăng 65,7% so với kết quả thực hiện được năm 2020.

Hội đồng quản trị VIX cho biết, năm 2021 VIX sẽ tiếp tục phát triển các trụ cột chính mang lại doanh thu cho công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng đầu tư, đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng kết hợp với nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro. Cụ thể là hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, xây dựng đội ngũ tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp.

Ưu tiên nguồn lực cho hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn để tiếp tục thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ tiến tới cân đối với doanh thu hoạt động tự doanh. Chuẩn bị điều kiện tham gia các mảng thị trường chứng khoán phái sinh và triển khai chứng quyền có tài sản đảm bảo khi được cấp phép.

Để nâng cao năng lực tài chính, ĐHCĐ VIX cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó VIX sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm một cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá.

Vốn điều lệ của VIX sau khi hoàn thành đợt phát hành sẽ tăng từ 1.277,19 tỷ đồng lên 2.745,96 tỷ đồng.

Giả định giá cổ phiếu VIX ngày giao dịch trước ngày chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu mới là 30.000 đồng thì giá cổ phiếu VIX sau khi pha loãng sẽ điều chỉnh về khoảng 18.604 đồng/cổ phần.

Tại ĐHCĐ, Ban lãnh đạo VIX cho biết, dự kiến nửa đầu năm 2021, Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt khoảng 500 tỷ, dự kiến hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm 2021.

VIX - ĐHCĐ thông qua phát hành quyền mua 1:1 giá 10.000đ/CP - Ảnh 1.

Tại ĐHCĐ, Ban lãnh đạo VIX cho biết, dự kiến nửa đầu năm 2021, Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt khoảng 500 tỷ, dự kiến hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty để đáp ứng, tuân thủ các Thông tư, qui định hiện hành. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một nội dung quan trọng nữa là Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2021 – 2026. Theo đó, hầu như toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ đều tái đắc cử, chỉ thay đổi duy nhất 1 vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2020, tận dụng sự phát triển bùng nổ của thị trường chứng khoán, VIX đã gặt hái được nhiều thành công với tổng doanh thu hoạt động đạt 718,5 tỷ đồng tăng 64% so với năm 2019.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 328,5 tỷ đồng, hoàn thành 411% kế hoạch, tăng 182% so với năm 2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.571 tỷ đồng, đứng trong nhóm công ty chứng khoán có hiệu suất sinh lời cao nhất thị trường.

Ánh Dương
Theo Nhịp sống kinh tế

Leave a Reply

Bài viết liên quan