Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-ĐTKDV ngày 19/11/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất
nhập khẩu An Giang; Ban Tổ chức Đấu Giá xin thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
 2. Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 3. Số điện thoại: (84-296) 3841548 Số fax: (84-296)3843239
 4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực; Thương mại dịch vụ xe (xe gắn máy, phụ tùng và dịch vụ); Vật tư nông nghiệp (phân bón và thuốc bảo vệ thực vật)…
 5. Vốn điều lệ: 182.000.000.000 đồng, tương đương 18.200.000 cổ phiếu
 6. Vốn của SCIC: 51.265.500.000 đồng (tương ứng 28,17% vốn điều lệ)
 7. Điều kiện tham dự bán đấu giá cả lô: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
 8. Tổ chức tư vấn: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB
 9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá cả lô
  Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông
  – Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  – Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.126.550 cổ phần (chiếm 28,17% vốn điều lệ)
  – Giá khởi điểm 1 cổ phần: 36.586 đồng/cổ phần.
  – Giá khởi điểm 01 lô cổ phần: 187.560.000.000 đồng/lô cổ phân.
  – Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
  – Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá
  – Phương thức bán: Bán đấu giá Công khai theo lô cổ phần
  – Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 5.126.550 cổ phần.
  – Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 5.126.550 cổ phần.
  – Tiền đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
  đấu giá bằng đồng Việt Nam
  – Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép
  mua: 0 cổ phần
 10. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 09/12/2021 đến 16h00 ngày 20/12/2021 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán Đấu giá cả lô, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang và các đại lý bán đấu giá).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

 1. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 24/12/2021 tại các Đại lý đấu giá.
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
  + Thời gian: 09h00 ngày 28/12/2021
  + Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 04/01/2022
 4. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 05/01/2022

Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.mbs.com.vn;
www. https://angimex.com.vn/ và các đại lý bán đấu giá.
Trân trọng thông báo./.

Danh sách file đính kèm

20211208_20211208 – AGM – CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 1001.pdf

20211208_20211208 – AGM – BCTC hop nhat quy 3-2021.pdf

20211208_20211208 – AGM – Giay chung nhan doanh nghiep thay doi lan 26.pdf

20211208_20211208 – AGM – Giay chung nhan so huu co phan.pdf

20211208_20211208 – AGM – Mau don dang ky dau gia.doc

20211208_20211208 – AGM – NQ 294 Phuong an chuyen nhuong von dau tu cua SCIC tai Cty.pdf

20211208_20211208 – AGM – Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

20211208_20211208 – AGM – TBAO BAN DAU GIA.pdf

20211208_20211208 – AGM – QUY CHE DAU GIA.pdf

20211208_20211208 – AGM – BCTC hop nhat 2020.pdf

20211208_20211208 – AGM – QD 318 ve phuong an chuyen nhuong von AGM.pdf

20211208_20211208 – AGM – BCTC hop nhat 2019.pdf

20211208_20211208 – AGM – Ban CBTT.pdf

20211208_20211208 – AGM – Dieu le DN sua doi lan 7.pdf

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan