Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cp của CTy CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng cty Sông Đà – CTCP sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Sông Đà – CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Sản xuất và kinh doanh điện năng; tư vấn xây lắp các công trình điện

Vốn điều lệ: 569.999.930.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 55.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.932.400 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/02/2020 đến 15h30 ngày 17/03/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 25/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/03/2020 đến 16 giờ ngày 31/03/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 01/04/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan