Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cp của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viettel sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin

Vốn điều lệ: 41.599.050.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 630.748 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 630.748 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/11/2020 đến 15h30 ngày 03/12/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/12/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 10/12/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 16/12/2020

File đính kèm:

1._CBTT_VTK_v.F.PDF

10._Dieu_le_VTK.PDF

2._GCN_So_huu_Co_phan.PDF

3.1._CV_3409_BQP_chap_nhan_chu_truong_thoai_von_VTK_.PDF

3.2._CV_4149_BQP_chap_thuan_dieu_chinh_ti_le_thoai_von_VTK.PDF

4._QD_4199_Tap_doan_Thoai_von_tai_VTK_.PDF

5._DKKD_lan_thu_7_VTK.PDF

6._BCTC_2017_VTK_da_kiem_toan.PDF

7._BCTC_2018_VTK_da_kiem_toan.PDF

8._BCTC_2019_VTK_da_kiem_toan.PDF

9._BCTC_ban_nien_2020.PDF

Leave a Reply

Bài viết liên quan