Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán CP của Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin

Địa chỉ: Số 1 Phan ĐÌnh Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu; KInh doanh than, kinh doanh vận tải; Kinh doanh bất động sản …

Vốn điều lệ: 2.649.812.650.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.536.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:  4.536.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/10/2020 đến 15h30 ngày 17/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 24/11/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/11/2020 đến 16 giờ ngày 30/11/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 30/11/2020

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

2. ITS BCB TKV.pdf

3. ITS QD 1481.pdf

4. ITS XNSH.pdf

5. ITS DKKD.pdf

6. ITS DIEU LE.pdf

7. ITS BCTC 2019 M.pdf

8. ITS BCTC 2019 HN.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan