Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm ván nội thất, sản xuất sản phẩm từ plastic

Vốn điều lệ dự kiến: 173.132.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.686.800 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/01/2022 đến 15h30 ngày 15/02/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 22/02/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 01/03/2022

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia nhua Picomat.doc
 2. TB chao ban.pdf
 3. NQ DHDCD phuong ban phat hanh.pdf
 4. To trinh phuong an phat hanh.pdf
 5. Cac nghi quyet lien quan.pdf
 6. Dieu le.pdf
 7. Giay chung nhan chao ban.pdf
 8. BCB.pdf
 9. BCTC Picomat 2019.pdf
 10. BCTC rieng -PICOMAT 2020.pdf
 11. BCTC Picomat HN 2020.pdf
 12. BCTC 9 thang 2021.pdf
 13. BCTC HN 9 thang 2021.pdf
 14. GIay DKKD.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan