Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Tổng Cy CP Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 11-11

Đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 11-11

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông …

Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.746.801 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.746.801 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 07/12/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020

File đính kèm:

1.1_CV_3409_BQP_chap_nhan_chu_truong_thoai_von.PDF

10.1._CTR_BCTC_HN_Nam_2018.pdf

10.2._CTR_BCTC_Rieng_Nam_2018.pdf

11.1._CTR_BCTC_HN_Nam_2017.pdf

11.2._CTR_BCTC_Rieng_Nam_2017.pdf

2._Quyet_dinh_thoai_von_CTR.PDF

3._Giay_CN_So_huu_co_phan.PDF

4._Dang_ky_kinh_doanh_lan_thu_13.pdf

5._Dieu_le-2020.pdf

6._Ban_CBTT_-_09112020.PDF

8.1._CTR_BCTC_HN_30.06.2020.pdf

8.2._CTR_BCTC_Rieng_30.06.2020.pdf

9.1._CTR_BCTC_HN_Nam_2019.pdf

9.2._CTR_BCTC_Rieng_Nam_2019.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan