Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT DO TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT DO TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Địa chỉ: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; hoạt động tín dụng …

Vốn điều lệ: 12.035.904.740.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 28.930 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 122.175.343 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Quy định tại quy chế đấu giá đính kèm

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 25/01/2022 đến 15h30 ngày 16/02/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 23/02/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 02/03/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 02/03/2022

File đính kèm:

1.1.Quy che dau gia.doc

1.2.LPB_DKKD.pdf

1.2.LPB_Dieu le.pdf

1.3. LPB_21Q3_BCTC.pdf

1.4. LPB_20CN_BCTC_KT.pdf

1.5. LPB_19CN_BCTC_KT.pdf

10.Ban CBTT.pdf

2.LPB_XNSH.pdf

3.VNPost_CV3145 Bo TTTT.pdf

4.VNPost_CV4476 VPCP.pdf

6.VNPost_Gay DKKD.pdf

7.VNPost_QD phe duyet PA.pdf

8.VNPost_Chap thuan NHNN.pdf

9.VNPost_TB316VPCP.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan