Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương do Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương

Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh:

Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 20.204 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.498.680 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.498.680 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 02/01/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/01/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 10/01/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/01/2020 đến 16 giờ ngày 16/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 20/01/2020

File đính kèm:

1. Quy che dau gia_SaigonBank.doc

2. BCB_BELCO.pdf

3.Chung nhan SHCP.pdf

4.GCN chao ban.pdf

5.NQ HDQT.pdf

6.NQ_DHDCD_2018.pdf

7.TB tai khoan.pdf

BCTC hop nhat 2017.1.pdf

BCTC hop nhat 2018.1.pdf

BCTC hop nhat Q3_2019.pdf

BCTC Q3_2019.pdf

BCTC rieng 2017.pdf

BCTC rieng 2018.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan