Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội do Ủy ban Nhân dân TP HN

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Địa chỉ: Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sách báo, thiết bị giáo dục; Xây dựng, cải tạo trường học …

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 49.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 751.800 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:  0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/05/2020 đến 15h30 ngày 08/06/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/06/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 15/06/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/06/2020 đến 16 giờ ngày 22/06/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020

Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Leave a Reply

Bài viết liên quan