Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI HUD.VN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI HUD.VN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 21 Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

Vốn điều lệ: 221.195.650.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 169.461.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 16.139.124 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 16.139.124 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 13/01/2022 đến 15h30 ngày 26/01/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 09/02/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/02/2022 đến 16 giờ ngày 16/02/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 16/02/2022

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia hudvn.doc
 2. QD phe duyet PA.PDF
 3. Dieu le HUD.VN.pdf
 4. Chung nhan DKKD HUD.VN.pdf
 5. GCN DKKD HUD.pdf
 6. don dang ky tham gia dau gia CP HUD.VN.pdf
 7. thong bao cong bo thong tin dau gia co phan HUD.VN.pdf
 8. QLDN tiep tuc thuc hien PA 403.PDF
 9. QLDN cho y kien ve chu truong thoai von cua HUD.VN.pdf
 10. NQHDTV vv phe duyet PACNV.pdf
 11. Ban Cong bo thong tin HUD.VN ngay 10.01.2022.pdf
 12. Giay chung nhan co phan HUD.VN.pdf
 13. BCTC 2019.pdf
 14. BCTC 30.6.2021.pdf
 15. BCTC 2020.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan