Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại, Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình công ích, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Vốn điều lệ: 62.782.590.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.143 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.586.959 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.586.959 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 31/05/2019 đến 15h30 ngày 21/06/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 28/06/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/06/2019 đến 16 giờ ngày 05/07/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2019 đến ngày 05/07/2019

File đính kèm:

1. Quy che dau gia_thoai von.doc

2. Ban cong bo thong tin.pdf

3. BCTC nam 2018.pdf

4. Dieu le.pdf

5. Giay CNDKDN.pdf

6. Giay xac nhan.pdf

7. QD 1145 cua UBND tinh Thai Binh.pdf

8. QD 1398 cua UBND tinh Thai Binh.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan