Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

Vốn điều lệ thực góp: 81.435.400.000 đồng

Mệnh giá: 160.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 162.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 299.338 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 249.300 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/09/2019 đến 15h30 ngày 20/09/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/09/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 27/09/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/09/2019 đến 16 giờ ngày 04/10/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 04/10/2019

File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP DTPT khu KT Hai Ha.doc

2. BAN CBTT – HAI HA.pdf

3. QD 314-TTg phe duyet De an tai co cau TKV.PDF

4. QD PHE DUYET PHUONG AN THOAI VON HAI HA.pdf

5. Van ban 1113 – Van phong chinh phu.pdf

6. Van ban 2325 – Bo Cong thuong.pdf

7.DIEU LE – HAI HA.pdf

8.GIAY DKKD – HAI HA.pdf

9.1 BCTC 2018 – HAI HA.pdf

9.2 BCTC 2017 – HAI HA.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan