Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco do UBND thành phố Hà Nội sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco

Địa chỉ: Tầng 4 NB, tòa nhà 14 – 16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; Cung ứng dịch vụ lao động, ….

Vốn điều lệ thực góp: 11.590.100.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.130.710 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/10/2019 đến 15h30 ngày 25/10/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/10/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 01/11/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/11/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 07/11/2019

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_XNK Haneco.doc

2. QD 1232 QD-TTg.pdf

3. QD PHE DUYET PA.pdf

4. DKKD.pdf

5. CBTT.pdf

6. BCTC 6t2019.pdf

7. BCTC 2018.pdf

Cac mau don Dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan