Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai 

Địa chỉ: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ nguyên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan ….

Vốn điều lệ: 41.596.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 28.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 443.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/07/2020 đến 15h30 ngày 13/08/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 20/08/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/08/2020 đến 16 giờ ngày 26/08/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 27/08/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan