Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Tôn Vikor

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh tôn mạ

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 2.460 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.642.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.642.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  + Thời gian: Từ 8h ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 23/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 30/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2019 đến 16 giờ ngày 06/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 06/01/2020

File đính kèm:

1.Quy che ban dau gia ctcp ton vikor.doc

10. BCTC 2018.pdf

11. van ban xac nhan so huu.pdf

2. QD Phuong an thoai von.pdf

3. Ban CBTT.pdf

4. Giay DKKD cua VADC.pdf

9. Giay DKKD cua vikor.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan