Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex

Địa chỉ: Số 22 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuấ sợi, sản xuất vải dệt thoi; sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác …

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.950.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.950.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 24/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 15h30 ngày 31/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2019 đến 16 giờ ngày 06/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 07/01/2020

File đính kèm:

0.Quy che ban dau gia CTCP Haprosimex.doc

1. Don dang ky dau gia.pdf

10 Dieu le.pdf

11. BCTC 2018.pdf

12 BCTC quy 2.2019.pdf

13 van ban xac nhan.pdf

2. QD HDTV DATC.pdf

3. Ban CBTT.pdf

4. Giay chung nhan DKDN DATC.pdf

5. Thong tu 135 ban hanh dieu le.pdf

6. quyet dinh phan cong ngiep vu.pdf

8 Giay dkkd.pdf

Trả lời

Bài viết liên quan