Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch
Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.071 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.326.897 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.326.897 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h ngày 13/12/2019 đến 15h30 ngày 31/12/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/01/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 09h30 ngày 09/01/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/01/2020 đến 16 giờ ngày 16/01/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020

File đính kèm:

0.Quy che ban dau gia nuoc sach bac giang.doc

03. Giay DKDN_BGW.PDF

04. CV xac nhan so CP tu do chuyen nhuong_BGW.PDF

05. QD 1705_ Phe duyet PATV_BGW.pdf

1. Ban CBTT.PDF

10. BCTC KT 2018_BGW_compressed.pdf

11. BCTC ban nien 2019.PDF

12. BCTC Q3.2019.pdf

6.QD1232_PD danh muc DN co von NN thoai von GD 2017-2020.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan