Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoa, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, …

Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 19.528.409 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.528.409 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 22/09/2022 đến 16h00 ngày 12/10/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/10/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 19/10/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia.docx
  2. BCBTT.pdf
  3. Giay so huu co phan.pdf
  4. VIID QD 159A SCIC.pdf
  5. Dieu le.pdf
  6. Giay DKKD lan 7.pdf
  7. Giay DKKD lan 9.pdf
  8. BCTC 2020KT.pdf
  9. BCTC 2021KT.pdf

Phu luc_ Danh sach dai ly dau gia_1663744238.docx

Leave a Reply

Bài viết liên quan