Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY
DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Điện máy

Địa chỉ: 163 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh hạt nhựa, cho thuê kho bãi

Vốn điều lệ: 72.900.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 137.089.000.000 đồng/ lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.146.200 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 22/09/2022 đến 15h30 ngày 11/10/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 18/10/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 25/10/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia final.docx
 2. BCTC 2021.pdf
 3. BCTC quy I.2022.pdf
 4. Ban cao bach.pdf
 5. Giay chung nhan so huu cp.pdf
 6. QD phe duyet phuong an thoai von.pdf
 7. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf
 8. CV so 3807 cua VPCP.pdf
 9. Thong bao so 990 UBQLVNN.pdf
 10. Giay DKDN Todimax.pdf
 11. Dieu le.pdf

Phu luc_ Danh sach dai ly dau gia.docx

Leave a Reply

Bài viết liên quan