Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch

Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 16.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.395.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.395.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 24/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 31/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2019 đến 16 giờ ngày 06/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 07/01/2020

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia.doc

10. bctc quy 3.2019.pdf

2. Ban CBTT.pdf

3. Phe duyet gia ban.pdf

4. phe duyet phuong an thoai von.pdf

5. uy quyen thoai von.pdf

6. xac nhan so huu.pdf

7. giay dkkd.pdf

8.bctc 2018.pdf

9.bctc quy 2.2019.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan