Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cả lô cổ phần của TCT Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP do TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường …

Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2022 đến 16h00 ngày 16/09/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 21/09/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 23/09/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 29/09/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 29/09/2022

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia.docx
 2. 2019 BCTC-HN.pdf
 3. 2019 BCTC-me.pdf
 4. 2020 BCTC-HN.pdf
 5. 2020 BCTC-rieng.pdf
 6. 2021 BCTC HN.pdf
 7. 2021 BCTC Me.pdf
 8. 2022 bctc 2 cong ty me.pdf
 9. 2022 bctc 2 hn.pdf
 10. Ban CBTT.PDF
 11. QD phe duyet phuong an chao ban.pdf
 12. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf
 13. QD 908 cua TTCP.pdf
 14. Ty le so huu toi da.pdf
 15. dieu le.pdf
 16. Giay chung nhan so huu co phan.pdf
 17. Giay DKKD.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan