Tin từ VIX

Tin từ VIX

Danh sách người hành nghề chứng khoán

STT Họ và tên  Số chứng chỉ hành nghề Ngày cấp chứng chỉ Loại chứng chỉ
1 Trương Ngọc Lân 001694/QLQ 31/07/2018 Quản lý Quỹ
2 Đỗ Ngọc Đĩnh 001745/QLQ 16/01/2019 Quản lý Quỹ
3 Nguyễn Thị Mai Hương 001437/QLQ 30/06/2016 Quản lý Quỹ
4 Lưu Thị Thu Hà 001492/QLQ 22/11/2016 Quản lý Quỹ
5 Lê Chí Nam 001484/QLQ 17/11/2016 Quản lý Quỹ
6 Dương Thị Kim Oanh 001363/QLQ 18/01/2016 Quản lý Quỹ
7 Đinh Như Quỳnh 001430/QLQ 09/06/2016 Quản lý Quỹ
8 Nguyễn Bích Lệ 001378/QLQ 04/02/2016 Quản lý Quỹ
9 Nguyễn Thị Thu Thương 002510/QLQ 09/04/2024 Quản lý Quỹ
10 Phạm Vĩnh Phú 002195/PTTC 17/08/2015 Phân tích Tài chính
11 Nguyễn Văn Dương 002326/PTTC 11/10/2016 Phân tích Tài chính
12 Nguyễn Tuấn Dũng 00055/PTTC 16/03/2009 Phân tích Tài chính
13 Nguyễn Thùy Trang 002533/PTTC 08/01/2020 Phân tích Tài chính
14 Nguyễn Thu Huyền 001529/PTTC 06/01/2010 Phân tích Tài chính
15 Nguyễn Thanh Quế 001673/PTTC 02/06/2010 Phân tích Tài chính
16 Đoàn Thị Hương 01288/PTTC 28/08/2009 Phân tích Tài chính
17 Phùng Lương Duy 002686/PTTC 08/05/2023 Phân tích Tài chính
18 Phạm Thanh Vinh 002685/PTTC 27/04/2023 Phân tích Tài chính
19 Nguyễn Việt Anh 002817/PTTC 11/03/2024 Phân tích Tài chính
20 Đỗ Mai Uyên 002884/PTTC 13/05/2024 Phân tích Tài chính
21 Trần Thanh Diệp 004147/MGCK 11/08/2017 Môi giới chứng khoán
22 Nguyễn Tiến Đạt 004075/MGCK 25/05/2017 Môi giới chứng khoán
23 Nguyên Thị Thu Hương 006341/MGCK 10/02/2020 Môi giới chứng khoán
24 Nguyễn Thị Ngọc Lý 002246/MGCK 06/09/2012 Môi giới chứng khoán
25 Nguyễn Mạnh Quân 002437/MGCK 04/10/2013 Môi giới chứng khoán
26 Nguyễn Đức Tự 002496/MGCK 18/11/2013 Môi giới chứng khoán
27 Dư Văn Toàn 01003/MGCK 05/08/2009 Môi giới chứng khoán
28 Đào Thanh Tùng 006460/MGCK 30/03/2020 Môi giới chứng khoán
29 Bùi Xuân Hương 001660/MGCK 15/04/2011 Môi giới chứng khoán
30 Vũ Văn Hiệu 006846/MGCK 04/07/2022 Môi giới chứng khoán
31 Nguyễn Thanh Loan 007424/MGCK 15/05/2023 Môi giới chứng khoán
32 Hồ Thị Diệp Thuý 003206/MGCK 30/09/2015 Môi giới chứng khoán
33 Đỗ Thuỳ Dương 003507/MGCK 21/04/2016 Môi giới chứng khoán
34 Hà Phương Anh 007523/MGCK 31/05/2023 Môi giới chứng khoán
35 Hoàng Đình An 009201/MGCK 16/05/2024 Môi giới chứng khoán

Leave a Reply

Bài viết liên quan