Tin từ VIX

Tin từ VIX

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ÁP DỤNG CHO VIỆC NỘP TIỀN VÀO TK GDCK CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ÁP DỤNG CHO VIỆC NỘP TIỀN VÀO TK GDCK CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Khách hàng có thể đến ngân hàng viết Giấy nộp tiền mặt theo mẫu của ngân hàng/ hoặc chuyển khoản vào một trong các tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) theo bảng kê bên dưới để thực hiện giao dịch chứng khoán theo ví dụ sau:

Tên người hưởng       : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VIX

Số tài khoản                : 191 224 848 48016

Tại Ngân hàng            : TECHCOMBANK Hội sở chính (TCB)

Nội dung                      : Nộp tiền vào tài khoản 072CXXXXXX sub 00 (01) của Nguyễn Văn A

Danh sách các tài khoản khách hàng có thể nộp tiền để giao dịch.

STT

Số tài khoản

Tại ngân hàng

1

191 224 848 48016

TECHCOMBANK Hội sở chính, Hà Nội

2

1221 0000 558987

BIDV Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội

3

0021 0021 35892

VIETCOMBANK Chi nhánh Hà Nội, Hà Nội

4

0571 1088 99899

MB – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

5

112 002 642 483

VIETINBANK – PGD Hàng Nón

6

00710 56888 003

Bảo Việt Bank – Hội sở chính

7

03466018118888

MSB – Chi nhánh Long Biên

  • Quy định thời gian đối với hoạt động nộp tiền:

+ Từ 8h30 đến 16h30 hàng ngày

+ Các yêu cầu phát sinh sau 16h30 sẽ được ghi nhận và chuyển ngày hôm sau thực hiện.

Leave a Reply

Bài viết liên quan