Tin từ VIX

Tin từ VIX

CHỨNG KHOÁN VIX (VIX): LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 907 TỶ ĐỒNG

CHỨNG KHOÁN VIX (VIX): LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 907 TỶ ĐỒNG

CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX – sàn HOSE) vừa công bố tình hình kinh doanh trong quý IV/2021 và lũy kế năm tài chính 2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ lên 313,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 20,1% lên 199,1 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý IV/2021, lãi bán các tài sản tài chính tăng 141% so với cùng kỳ lên 148,7 tỷ đồng và chiếm 47,5% tổng doanh thu; doanh thu môi giới chứng khoán tăng 355% lên 83 tỷ đồng và chiếm 26,5% tổng doanh thu; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 354% lên 77,2 tỷ đồng và chiếm 24,6% tổng doanh thu của công ty.

Năm 2021, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu đạt 1.569,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, lần lượt tăng 118% và 121% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng 319% so với cùng kỳ lên 775,9 tỷ đồng; cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng 155% lên 244,8 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 483% lên 220 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 247% lên 185 tỷ đồng. Nhìn chung, kết thúc năm tài chính 2021, tất cả các hoạt động của công ty từ tự doanh, môi giới, cho vay … đều tăng trưởng ấn tượng.

Chứng khoán VIX (VIX): lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng - Ảnh 1.

Được biết, trong năm 2021, công ty tiếp tục đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 66% so với thực hiện trong năm 2020 lên 680 tỷ đồng. Kết quả thực hiện năm 2021, VIX xuất sắc đạt lợi nhuận trước thuế 907 tỷ đồng, vượt 33,4% so với kế hoạch đặt ra đầu năm. So với năm 2020, VIX tăng trưởng vượt bậc với doanh thu tăng hơn 2 lần còn lợi nhuận trước thuế tăng 2,2 lần. Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cũng tương đương với tăng vốn điều lệ trong năm qua từ 1.277 tỷ đồng lên 2.746 tỷ đồng.

Kết quả này đạt được nhờ những nỗ lực của ban lãnh đạo trong hoạt động kinh doanh vừa tận dụng được cơ hội tăng trưởng của thị trường vừa hạn chế rủi ro.

Như vậy, với lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 907 tỷ đồng, ước tính EPS cả năm của công ty là 4.320 đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2020.

Trên đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với sự phát triển sôi động của thị trường chứng khoán, VIX đã thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên 5.400 tỷ đồng. Theo đó cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn huy động được bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho hoạt động tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán. Hiện phương án tăng vốn đã được trình Ủy ban chứng khoán xem xét. Khi được thông qua VIX sẽ thực hiện tăng vốn như dự kiến.

Ánh Dương
Theo Nhịp sống kinh tế

Leave a Reply

Bài viết liên quan