Tin từ VIX

Tin từ VIX

Chứng khoán VIX được chấp thuận phát hành gần 147 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 115%

UBCKNN vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX). Theo đó, Chứng khoán VIX sẽ phát hành tổng cộng hơn 146,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.468 tỷ đồng.

Phương án cụ thể được thông qua trước đó, Chứng khoán VIX sẽ phát hành 19,16 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 191,6 tỷ đồng.

Ngoài ra Chứng khoán VIX phát hành gần 127,72 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ 1:1 nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường cổ phiếu VIX hiện giao dịch quanh mức 28.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tiền dự kiến thu về 1.277 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, năng lực cho vay ký quỹ chứng khoán và năng lực bảo lãnh phát hành.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, doanh thu đạt 718 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 182% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 2.571 đồng.

Còn 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu hoạt động của công ty gấp 3,3 lần cùng kỳ, lên 867 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế gấp hơn 9 lần, lên 426 tỷ đồng. EPS đạt 3.340 đồng.

Leave a Reply

Bài viết liên quan