Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh theo lô CP của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại CTCP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn, Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 22/072021 và Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

  1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

– Địa chỉ: Số 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

– Điện thoại: (0296) 3 857 903 Fax: (0296) 3 853 320

  1. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

– Địa chỉ: Số 2045 đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

– Điện thoại: (0296) 3 932 963                  Fax: (0296) 3 932 981

– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương thực;

– Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

  1. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tổ chức và cá nhân trong nước đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.
  2. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
  3. Cổ phần chào bán cạnh tranh ra công chúng:

– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 3.018.750 cổ phần (tương ứng 01 lô cổ phần)

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

– Giá khởi điểm một cổ phần: 19.720 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm một lô cổ phần: 59.529.750.000 đồng/lô cổ phần

– Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

– Đặt cọc chào bán cạnh tranh: 10% giá khởi điểm một lô cổ phần

  1. Nhận đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh và đặt cọc:

– Địa điểm: tại các đại lý chào bán cạnh tranh công bố trong Quy chế

– Thời gian: từ 08h00 ngày 14/11/2022 đến 16h00 ngày 23/11/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

  1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

– Địa điểm: tại các đại lý chào bán cạnh tranh công bố trong Quy chế;

– Thời gian: Trước 15h00 ngày 29/11/2022.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

– Thời gian : 09h00 Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2022.

– Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

  1. Thời gian thanh toán mua cổ phần tại các đại lý chào bán cạnh tranh: Từ ngày 02/12/2022 đến 16h00 ngày 08/12/2022.
  2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 08/12/2022.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dich chứng khoán TP.HCM ban hành và website: www.hsx.vn , www.dag.vnwww.xsktangiang.com.vn.

Danh sách file đính kèm

20221111_20221111 – NSTP An Giang – BCTC kiem toan 2021.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Phuong an chuyen nhươn.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Qche chao ban canh tranh.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – QD 1200 phe duyet De an co cau.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – QD 2355 phe duyet PA.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – QD 1696 dieu chinh PA.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Thong bao chao ban canh tranh.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – QD 2491 dieu chinh noi dung tai QD 1696.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – BCTC kiem toan 2020.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Giay CN dangky DN.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Giay xac nhan CP.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Dieu le 30.4.2022.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – BCTC quy II.2022.pdf

20221111_20221111 – NSTP An Giang – Ban CBTT_compressed.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan