Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Giải trí Quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty

Vốn điều lệ: 132.960.322.036 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 229.696.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 3.249.635 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 06/01/2023 đến 15h30 ngày 06/02/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/02/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h30 ngày 13/02/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

File đính kèm:

 1. Giay chung nhan so huu.pdf
 2. Quy che chao ban canh tranh CTCP Giai tri Quoc te Loi Lai.docx
 3. DKKD.pdf
 4. BCTC nam 2021.pdf
 5. CBTT.PDF
 6. Mau so 08_ Danh sach dai ly dau gia.docx
 7. Scan-BCTC-2020-VND.pdf
 8. So co dong.pdf
 9. TB chao ban canh tranh.doc
 10. QD 372 phe duyet phuong an.pdf
 11. CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF
 12. CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf
 13. Dieu le Cong ty.pdf
 14. Nghi quyet HDTV SCIC.PDF
 15. Quyet dinh 1232.signed.pdf
 16. Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan