Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, …

Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.528.409 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.528.409 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 31/10/2022 đến 16h00 ngày 14/11/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h00 ngày 21/11/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 24/11/2022

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia.docx
  2. Ban CBTT.pdf
  3. So huu co phan.pdf
  4. QD 338.pdf
  5. Dieu le.pdf
  6. DKKD SCIC.pdf
  7. DKKD VIID.pdf
  8. VIID BCTC 2020KT.pdf
  9. VIID BCTC 2021KT.pdf
  10. Mau 08_ Danh sach dai ly dau gia_1666941978.zip

Leave a Reply

Bài viết liên quan