Công bố thông tin

Công bố thông tin

XuanThanhSC bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Tâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 07/05/2013.

Trân trọng!

Leave a Reply