Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc như sau:

 Bổ nhiệm ông: Thái Hoàng Long giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 19/10/2022

20221019-VIX_CBTT_Bo_nhiem_Pho_TGD_(Thai_Hoang_Long).pdf

Leave a Reply