Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát của IBSC

Kính gửi Qúy vị cổ đông:

Công ty cổ phần chứng khoán IB xin trân trọng thông báo: Bà Bùi Thị Xuân, sinh ngày 11/11/1988, giấy CMND số 186484428 do công an Tỉnh Nghệ An cấp ngày 08/10/2004- Thành viên Ban Kiểm soát đã được bầu là Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 15/04/2015.

 

 

Trân trọng.

Leave a Reply