Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT & BKS

Công ty Cổ phần chứng khoán Xuân Thành xin trân trọng thông báo: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 28/04/2014. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng!

Thông báo thay đổi HĐQT & BKS

 

Leave a Reply