Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty CP chứng khoán IB tại TP Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư:
Công ty cổ phần chứng khoán IB trân trọng thông báo việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chi nhánh HCM). Ngày 20/09/2016, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định 1001/QĐ-UBCK. Theo đó, Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 13/05/1981- Giám đốc Chi nhánh HCM sẽ là người đứng đầu chi nhánh HCM của IBSC.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.
1001_QD_UBCK_SuadoiQDthanhlapCN_IBSC

Leave a Reply