Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi Người công bố thông tin

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin trân trọng thông báo: Ông Dư Văn Toàn – Trưởng ban kiểm toán nội bộ là người được Công ty CPCK IB uỷ quyền làm “ Người công bố thông tin”  của Công ty CPCK IB kể từ ngày 30/10/2014.
Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kém.

Thay đổi NCBTT

Leave a Reply