Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin trân trọng thông báo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Bien ban hop DHCD bat thuong nam 2014
VIX_NQ_DHCD2014

 

Leave a Reply