Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu VIX của Người có liên quan của Người nội bộ – Ông Nguyễn Văn Tuấn (em ruột Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty), số lượng quyền mua đăng ký nhận chuyển nhượng là: 23.471.244 quyền mua

Leave a Reply